Σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A’ 25 – 20.02.2018), η Προστατευόμενη Περιοχή που αποτελεί τη νέα περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

 1. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ (SCI GR2320002)
 2. ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (SCI GR2320003)
 3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SCI GR2320004)
 4. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SCI GR2320005)
 5. ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ – ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ (SCI GR2320007)
 6. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SCI GR2320008)
 7. ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (SCI GR2320009)
 8. ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖHΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ (SCI GR2530001)
 9. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SPA GR2320010)
 10. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SPA GR2320012)
 11. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) – ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SPA 2320013)
 12. ΌΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) (SPA GR2530006)