Η συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας αφορά τις επιπτώσεις από την πυρκαγιά της 24-25 Ιουλίου 2023 στο βόρεια τμήμα  του Φαραγγιού  του Βουραϊκού ποταμού και πραγματοποιήθηκε στις 1/8/2023.

Οι δύο περιοχές Natura 2000 στην πληγείσα από την πυρκαγιά περιοχή είναι οι παρακάτω:

1. GR 2320003 « Φαράγγι Βουραϊκού ποταμού» Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), με την καμένη έκταση να υπολογίζεται στα 3855 στρέμματα.

2. GR 2320013 «ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) – ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)με την καμένη έκταση να υπολογίζεται στα 7700 στρέμματα

Οι συνέπειες από την πυρκαγιά της 24-25 Ιουλίου 2023 στο βόρειο τμήμα του Φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού αναμένεται να είναι σημαντικές στην χλωρίδα και πανίδα των αντίστοιχων περιοχών Natura 2000. Προτείνεται η λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής. 

Mπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τα στοιχεία της έκθεσης εδώ. 

Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό που λήφθηκε κατά την αυτοψία.