Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού καταβάλλει μια διαρκή προσπάθεια για την  επίτευξη των στόχων και των σκοπών της λειτουργίας του σε συνδυασμό με τον στόχο του για την ανάδειξη της περιοχής μέσω της  προβολής της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, της προβολής των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτής της απρόσκοπτης προσπάθειας υλοποιεί δράσεις είτε με την ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή με την υλοποίηση τους από  το προσωπικό του ΦΔ με ιδία μέσα.