Τεκτονικοί γεώτοποι

27-Κεραμιδάκι

Η περιοχή Κεραμιδάκι εντοπίζεται νότια της πόλης των Καλαβρύτων, στο βόρειο τμήμα του αισθητικού δάσους όπου και συναντάται το μικρό ρέμα Κερασιές.  Η θέση της περιοχής μέσα σε μία ρεματιά επιτρέπει με την κατά βάθος διάβρωση να αποκαλυφθούν αρκετά λιθολογικά στοιχεία της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα παρατηρούνται ασβεστόλιθοι και αποθέσεις υποθαλάσσιου ριπιδίου (φλύσχης)  των ενοτήτων Πίνδου και Τρίπολης σε τεκτονική επαφή (ρήγμα). Ο γεώτοπος αυτός είναι ιδανικός για την κατανόηση της λειτουργίας των ρηγμάτων και παράλληλα αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές σημείο καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη των Καλαβρύτων.

08-Αγία Λαύρα

Η πόλη των Καλαβρύτων και η περιοχή γύρω από αυτήν βρίσκεται τοπογραφικά χαμηλότερα από τον περιβάλλοντα χώρο. Το «βύθισμα» αυτό οριοθετείται από ρήγματα (σπασίματα των πετρωμάτων) όπως  το σχετικά μικρό αλλά πολύ εμφανές ρήγμα ΔΝΔ-ΑΒΑ διεύθυνσης το οποίο μπορεί κανείς να παρατηρήσει από το Ηρώο των Αγωνιστών κοιτώντας νότια. Ο λόφος στον οποίο βρίσκεται το Ηρώο αποτελείται από ασβεστόλιθους έντονα τεκτονισμένους και πτυχωμένους. Από τον λόφο αυτό ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την όμορφη θέα στον γεώτοπο του τεκτονικού βυθίσματος των Καλαβρύτων και στην συνέχεια της επίσκεψής του να επισκεφθεί το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.

07-Τεκτονικό Βύθισμα Καλαβρύτων

Η πόλη των Καλαβρύτων και η περιοχή γύρω από αυτήν βρίσκεται τοπογραφικά χαμηλότερα από την γύρω περιοχή. Το «βύθισμα» αυτό οριοθετείται από ρήγματα, όπως το ρήγμα των Καλαβρύτων στα νότια. Οι περιοχές στις δύο πλευρές του ρήγματος μετακινήθηκαν για περίπου 800μ η μία σε σχέση με την άλλη δημιουργώντας μία λεκάνη ιζηματογένεσης. Ο χώρος αυτός έχει γεμίσει με ιζήματα ηλικίας νεώτερης από 5 εκ. χρόνια τα οποία δημιουργήθηκαν από ένα μεγάλο ποτάμιο σύστημα την εποχή εκείνη.

01-Νιάματα

Στην πρώτη στάση του οδοντωτού σιδηρόδρομου ερχόμενος από Διακοπτό προς την πόλη των Καλαβρύτων, βρίσκονται τα Νιάματα, το σημείο που ξεκινά το επιβλητικό φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Νότια της στάσης αυτής, υπάρχει μια σημαντική μεγα-δομή, το τεκτονικό παράθυρο των Νιαμάτων.  Πρόκειται για ένα «παράθυρο» στο παρελθόν μιας και μέσω ρηγμάτων τα υπερκείμενα στρώματα έχουν μετακινηθεί και αφήνουν το περιθώριο να δούμε τα υποκείμενα που βρίσκονται σε τεκτονικά χαμηλότερα.