Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών της Δράσης 7 «Παραγωγή βίντεο εναέριας προβολής»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών της Δράσης 7 «Παραγωγή βίντεο εναέριας προβολής», της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2022, στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας ΠΕ 1, 2, 3, 4 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020»

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας «Έκδοση υλικού ενημέρωσης και πινακίδων σήμανσης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας «Έκδοση υλικού ενημέρωσης και πινακίδων σήμανσης», στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας ΠΕ 1 και ΠΕ 2 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα», στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ 2.2 «Δικτύωση Εσωτερικού» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ