Οικογένεια: Rosaceae

Είναι τοπικό ενδημικό είδος με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση στο φαράγγι της Στύγας. Περιγράφηκε το 1906, αρχικά ως Alchemilla acutiloba Steven subsp. aroanica Buser, βάσει δειγμάτων που είχε συλλέξει ο Heldreich, πιθανώς από την περιοχή των Υδάτων της Στύγας. Αποτελεί ένα πολυετές ποώδες φυτό, με ρίζωμα. Αναπτύσσεται αποκλειστικά σε υγρές θέσεις, κατά μήκος ρεμάτων και σε πηγές. Εξαπλώνεται σε υψόμετρο 1200-2000 m. Το ενδιαίτημα του είδους είναι εξαιρετικά ευαίσθητο όσον αφορά οποιαδήποτε διαταραχή του υδρολογικού κύκλου και η παρακολούθησή του είναι απολύτως απαραίτητη εξαιτίας κυρίως της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (1995) ως Τρωτό (VU) σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN.