Πρόκειται για ένα μικρο μονοπάτι που συνδέει την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου με τον σιδηροδρομικό σταθμό του Οδοντωτού στην Κάτω Ζαχλωρού μήκους 1,5 χιλιομέτρου.