Στο βόρειο τμήμα του φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού, ξεχωρίζουν απότομα πρανή μεγάλου ύψους, που αποτελούνται από ιζήματα που έχουν αποτεθεί σε ένα αρχαίο δέλτα. Τα ιζήματα αυτά διακρίνονται σε στρώματα με διαφορετικές κλίσεις ανάλογα με την θέση στην οποία δημιουργήθηκαν μέσα στο δέλτα. Σήμερα έχουν ανυψωθεί από ρήγματα σε μεγάλα υψόμετρα. Η διάβρωση από το ποτάμι τα έκοψε σαν μαχαίρι με αποτέλεσμα να αποτελούν σήμερα ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.