Ο γεώτοπος αυτός βρίσκεται βορειοδυτικά από τον γεώτοπο της Στύγας. Αποτελεί άλλο ένα σημείο μέσα στο ορεινό τοπίο το οποίο είναι «χτισμένο» πάνω σε ασβεστόλιθους και δολομίτες της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης, οι οποίοι παρουσιάζονται έντονα τεκτονισμένοι (ρήγματα). Πάνω στους ασβεστόλιθους υπάρχουν στοιχεία για το περιβάλλον δημιουργίας τους, οι λεγόμενοι στρωματόλιθοι. Αυτοί μαρτυρούν ένα ιδιαίτερα ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργίας αυτών των πετρωμάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν απότομο ασβεστολιθικό γκρεμό με εύκολη πρόσβαση ο οποίος προσφέρει απεριόριστη θέα προς τον μυθικό γεώτοπο καταρράκτη της Στύγας για τους επισκέπτες χωρίς ορειβατική εμπειρία.