Εξαιτίας της μεγάλης ανύψωσης της περιοχής, των πολλών ρηγμάτων και της κατακόρυφης διάβρωσης από τα ποτάμια, τουλάχιστον 36 περιστροφικές κατολισθήσεις και θέσεις πτώσης βράχων έχουν παρατηρηθεί κατά μήκος του Κράθη ποταμού. Από τις πιο σημαντικές είναι οι δύο περιστροφικές κατολισθήσεις κοντά στο χωριό Βαλιμή. Ο επισκέπτης μπορεί από μακριά να παρατηρήσει την καταστροφική επίδραση των δυνάμεων της φύσης στο τοπίο και να αναλογιστεί το μερίδιο ευθύνης των ανθρώπων σε αυτό.