Βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του ρέματος της Λαγκάδας, παραπόταμου του Αροάνιου ποταμού. Η περιοχή αποτελεί τμήμα κοιλάδας που δημιουργήθηκε πιθανότατα κατά το Κατώτερο με Μέσο Πλειστόκαινο κατά μήκος ενός ρήγματος. Η κοιλάδα αυτή γέμισε με ιζήματα. Κατά το πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, η ρευματική αύλακα λειτούργησε ξανά εμφανίζοντας κατά βάθος διάβρωση, αποτέλεσμα της οποίας και η δημιουργία του μικρού αλλά εντυπωσιακού φαραγγιού με τον καταρράκτη ανατολικά της εκκλησίας σε κλάδο της αύλακας. Επίσης, λόγω της καρστικοποίησης δημιουργήθηκε μικρό καρστικό έγκοιλο το οποίο κοσμείται με αρκετά σπηλαιοθέματα, το εσωτερικό του οποίου σήμερα αποτελεί και το χώρο του ιερού του ναού της Ανάληψης.