Ο γεώτοπος Μαύρη Λίμνα αποτελεί ένα γεώτοπο μοναδικής ομορφιάς. Το τρεχούμενο νερό από ένα μικρό απότομο ρέμα, κυλώντας πάνω στους ραδιολαρίτες σχηματίζει έναν ειδυλλιακό καταρράκτη και μια μικρή λίμνη.  Οι ραδιολαρίτες είναι ένα χαρακτηριστικό πέτρωμα με βαθυκόκκινο χρώμα το οποίο σχηματίζεται στα βάθη των ωκεανών και σήμερα έχει ανυψωθεί. Ο γεώτοπος πήρε το όνομά του από το σκούρο χρώμα του νερού το οποίο οφείλεται στο επίσης σκουρόχρωμο υποκείμενο πέτρωμα. Πιο δίπλα μια μικρή πηγή οφείλει την ύπαρξή της στα ρήγματα που υπάρχουν. Ο γεώτοπος είναι ιδανικός για μια στάση ξεκούρασης ή έναν περίπατο στην φύση.