Η πόλη των Καλαβρύτων και η περιοχή γύρω από αυτήν βρίσκεται τοπογραφικά χαμηλότερα από την γύρω περιοχή. Το «βύθισμα» αυτό οριοθετείται από ρήγματα, όπως το ρήγμα των Καλαβρύτων στα νότια. Οι περιοχές στις δύο πλευρές του ρήγματος μετακινήθηκαν για περίπου 800μ η μία σε σχέση με την άλλη δημιουργώντας μία λεκάνη ιζηματογένεσης. Ο χώρος αυτός έχει γεμίσει με ιζήματα ηλικίας νεώτερης από 5 εκ. χρόνια τα οποία δημιουργήθηκαν από ένα μεγάλο ποτάμιο σύστημα την εποχή εκείνη.