Ο γεώτοπος των Ρογών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο επειδή εκεί παρουσιάζεται μια τυπική ιζηματογενή σειρά  η οποία αποτέθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν στον ωκεανό της Πίνδου αλλά και επειδή στον γεώτοπο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε το βορειότερο άκρο της λεκάνης των Καλαβρύτων. Παρατηρώντας τις εναλλαγές τη θέση των πετρωμάτων ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο δημιουργίας της λεκάνης μέσω της ύπαρξης των μεγάλων ρηγμάτων της περιοχής. Το ομώνυμο ιστορικό χωριό παρέχει άλλη μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την πλούσια ιστορία του τόπου κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.