Στην πρώτη στάση του οδοντωτού σιδηρόδρομου ερχόμενος από Διακοπτό προς την πόλη των Καλαβρύτων, βρίσκονται τα Νιάματα, το σημείο που ξεκινά το επιβλητικό φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Νότια της στάσης αυτής, υπάρχει μια σημαντική μεγα-δομή, το τεκτονικό παράθυρο των Νιαμάτων.  Πρόκειται για ένα «παράθυρο» στο παρελθόν μιας και μέσω ρηγμάτων τα υπερκείμενα στρώματα έχουν μετακινηθεί και αφήνουν το περιθώριο να δούμε τα υποκείμενα που βρίσκονται σε τεκτονικά χαμηλότερα.