Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης εντάσσεται επίσης η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area – SPA): «Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη)». Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, τα είδη δηλαδή τα οποία οδήγησαν στην θεσμοθέτηση της είναι τα εξής: Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), Πετροπέρδικα (Alectoris graeca), Αετομάχος (Lanius collurio).

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ομοιογένεια της ορεινής ζώνης και τη μεγάλη έκταση των σημαντικών ενδιαιτημάτων (ορεινά λιβάδια, πλαγιές, δάση). Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης καταλαμβάνεται από δάση κωνοφόρων (έλατο -μαυρόπευκο) και μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις. Μέρος του ορεινού δάσους κωνοφόρων στα βόρεια κάηκε κατά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2000, η οποία επηρέασε κυρίως τα δάση νότια και νοτιοανατολικά του χωριού Μάνα.