Γεφύρι με τα τρία ανισομερή τόξα του ενώνει τις όχθες του Πάϊου ποταμού, στη Δάφνη.