Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών της Δράσης 7 «Παραγωγή βίντεο εναέριας προβολής», της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075953.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ