Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας «Έκδοση υλικού ενημέρωσης και πινακίδων σήμανσης», στα πλαίσια υλοποίησης των πακέτων εργασίας ΠΕ 1 και ΠΕ 2 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ