Καλάβρυτα-Χιονοδρομικό κέντρο

Η διαδρομή ξεκινά από τα Καλάβρυτα και κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς τον γεώτοπο Κεραμιδάκι (γεώτοπος 27) μεταξύ τεταρτογενών ιζημάτων και πετρωμάτων της γεωτεκτονικής ζώνης Πίνδου (ασβεστόλιθος και φλύσχης). Συνεχίζοντας με νοτιοανατολική κατεύθυνση ο επισκέπτης διασχίζει το μαγικό Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων με τις αιωνόβιες καστανιές και την Κεφαληνιακή Ελάτη και φτάνει στον γεώτοπο Βαλβούσι (γεώτοπος 26).  Αριστερά στο βάθος είναι ορατό το ιστορικό κάστρο της Ωριάς. Αφού διασταυρωθεί με το διεθνές μονοπάτι Ε4 και κατευθυνθεί παράλληλα με αυτό για μικρή απόσταση ο επισκέπτης εισέρχεται και πάλι σε Τεταρτογενή ιζήματα σε εναλλαγή με φλύσχη της ενότητας Τρίπολης και κατευθύνεται ανατολικά περνώντας μέσα από την κοιλάδα του Ξερόκαμπου με τα παγετωνικά κροκαλοπαγή (γεώτοπος 21) και τις σπάνιες πεταλούδες που προστατεύονται. Σε κοντινή απόσταση προς τα νότια βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Η διαδρομή μπορεί  να συνεχιστεί ακόμα πιο ανατολικά και να διασταυρωθεί με την κόκκινη διαδρομή στο χωριό Μεσορούγι.