Στους Καμενιάνους λειτουργεί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου το σπουδαιότερο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής που αξίζει να δει ο επισκέπτης.