Μαυρόλιμνη-Ύδατα Στυγός-Περιστέρα-Τσιβλός-Ι.Μ.Μεγάλου Σπηλαίου

Η διαδρομή ξεκινάει από την Νεραϊδόραχη του Χελμού προς την θέση Απάνω Λιθάρι. Ο επισκέπτης φτάνει στην εποχική αλπική λίμνη Μαυρόλιμνη (γεώτοπος 24) περπατώντας ανάμεσα στα έντονα τεκτονισμένα πετρώματα της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης. Συνεχίζοντας φτάνει στον επιβλητικό καταρράκτη Ύδατα Στυγός (γεώτοπος 20) και συνεχίζει προς τον γεώτοπο 40-Τέσσερα Έλατα. Στην διαδρομή μέσα στην χαράδρα μπορεί να παρατηρήσει τα πετρώματα της Φυλλιτικής χαλαζιτικής σειράς καθώς και παγετωνικά κροκαλοπαγή. Περνώντας από το χωριό Περιστέρα συνεχίζει την κατηφορική του πορεία προς την Λίμνη Τσιβλού (γεώτοπος 19). Η συνέχεια της διαδρομής ακολουθεί δυτική πορεία μέσα σε κροκαλοπαγή πετρώματα  καικαταλήγει στον γεώτοπο 28 –Μέγα Σπήλαιο.