Γεφύρι που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, αριστερά, μονότοξο που γεφυρώνει τον Λειβαρτζινό Ερύμανθο. Πιθανολογείται ότι χτίστηκε  πριν το ’40, στη θέση παλιότερου γεφυριού που είχε χτιστεί το 1856 με έξοδα του Λειβαρτζινού Ανδρέα Πάπα.