Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού και το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών-Εργαστήριο Παλαιοντολογίας Στρωματογραφίας με τον Δρ. Γεώργιο Ηλιόπουλο, Γεωλόγο, Επίκουρο Καθηγητή, τον Ιανουάριο του 2016, σύναψαν συμφωνητικό το οποίο αποσκοπεί στην ευρεία συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε θέματα κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού και συγκεκριμένα στην παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης σε θέματα γεωλογικού περιεχομένου της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού, στο πλαίσιο της ένταξης της περιοχής στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων υπό την αιγίδα της UNESCO και της αναγνώρισης της περιοχής σε Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. Επίσης ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού συνεργάζεται διαχρονικά και επιτυχώς με μέλη ΔΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Βιολογίας Φυτών και του Τομέα Βιολογίας Ζώων, του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστήμιου Πατρών, για την παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης σε θέματα χλωριδικής και πανιδικής ποικιλότητας, και κατ’ επέκταση στη διατήρηση, τη προστασία και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Χελμού-Βουραίκου.

Αποτέλεσμα της σταθερής συνεργασίας του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα με μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας είναι η δημοσίευση εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια συναφών επιστημονικών πεδίων.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

Συμμετοχές σε συνέδρια: