Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)

GR 2320002 « ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ»
GR 2320003 «ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ»
GR 2320004 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
GR 2320009 «ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ»
GR 2320005 «ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ»
GR 2320007 «ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ – ΣΥΡΑΓΓΕΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ»
GR 2320008 «ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
GR 2530001 «ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖΗΡΕΙΑ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ»

Περιοχές Ειδικών Ρυθμίσεων

Ζώνη Β1: Περιοχή Προστασίας του Σπηλαίου Καστριών
Ζώνη Β2: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Αροανίου
Ζώνη Β3: Περιοχή Προστασίας της Λίμνης Τσιβλού
Ζώνη Β4: Περιοχή Προστασίας των Πηγών Λάδωνα

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

GR 2320013 «ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) – ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
GR 2320012 «ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ»
GR 2320010 «ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ»
GR2530006 « ΌΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)»

Παγκόσμιο Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού UNESCO

Ζώνες Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού

Περιοχές Προστασίας της Φύσης
Ζώνη Α1: Περιοχή προστασίας της φύσης Υψηλές Κορυφές του όρους Χελμός
Ζώνη Α2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης Δάσους Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων
Ζώνη Α3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης Φαραγγιού Βουραϊκού ποταμού

Ζώνη Γ: Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου