Θερμές περιοχές για τη βιοποικιλότητα, ενδημικά είδη χλωρίδας που συναντάμε μόνο εδώ και πουθενά αλλού στον κόσμο, σημαντικά ενδιαιτήματα για την πανίδα και τα πουλιά, γεωλογία που ξεκινά 485 εκ. χρόνια πριν, όταν ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας οπότε και σχηματίστηκαν τα ιζηματογενή πετρώματα που βλέπουμε σήμερα, ιστορία, πολιτισμός, μοναστήρια, τοπικά προϊόντα, πεζοπορικές διαδρομές, άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η έντονη γεωμορφολογία της περιοχής που προκαλούσε την φαντασία των προγόνων μας και μας «άφησαν» μία πλούσια μυθολογική κληρονομιά!

Όλα αυτά συνδυάζονται στο Εθνικό Πάρκο και Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού και συνθέτουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του.

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού-Chelmos Vouraikos Unesco Global Geopark αξιολογήθηκαν η πρόοδος, οι δράσεις και το έργο που έχουμε κάνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2019-2023), από τους δύο εντεταλμένους αξιολογητές της UNESCO, Martina Pásková και Antonino Sanz Matencio. 

Θεωρούμε ότι η πρόοδος είναι σημαντική, αλλά εκείνο που αποτελεί ανεκτίμητη αξία είναι οι δεσμοί και η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την τοπική κοινωνία, γιατί εκείνοι είναι οι αποδέκτες των καρπών!

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού-Βουραϊκού διαχειρίζεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ. Με τον ΟΦΥΠΕΚΑ επιβλέποντα και οδηγό, οι δυνατότητες σωστής διαχείρισης, αειφόρου ανάπτυξης και προβολής της περιοχής, είναι μεγάλες.