Το γεωπάρκο μας εδώ και χρόνια έχει οργανώσει και συντηρεί ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών με κοινό στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.  Οι επίσημες συνεργασίες πιστοποιούνται με αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας που ορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία οργανώνονται οι κοινές μας δράσεις.

Συνεργασίες με το δίκτυο: Γνωρίστε τους ξεχωριστούς μας φίλους από το δίκτυο. Η συνεργασία μας συνίσταται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιστημονικής γνώσης και καλών πρακτικών σε θέματα διαχείρισης και προστασίας της γεωποικιλότητας, ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς και αειφόρο ανάπτυξης των περιοχών μας κυρίως μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού.