Μονότοξο γεφύρι, στα όρια της Άνω Βλασίας. Χτίστηκε το 1951 σε αντικατάσταση παλιού ξύλινου γεφυριού. Βρίσκεται στη θέση “Κούναδη”, κοντά στον παλιό μύλο του Λιάσκου. Είναι χτισμένο επί του ποταμού Σελινούντα, που πηγάζει από τον Ερύμανθο και αποτελείται από τρία ρέματα.